Ce este bine sa stii despre protectia datelor cu caracter personal

Te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu datele tale personale, din viata privata, profesionala sau publica? Ne referim la date precum numele, fotografia, adresa de email, adresa IP a calculatorului, date privind starea de sanatate sau date referitoare la fapte penale sau contraventii? Cum sunt protejate si cum te poti proteja ca acestea sa nu fie folosite abuziv?

Cadrul legislativ care garanteaza si protejeaza drepturile și libertatile fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala și privata, datele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter pesonal este reglementat prin Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.

In intelesul legii nr. 677 / 2001, datele cu caracter personal sunt definite a fi orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator de date cu caracter personal poate fi orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat intr-un act normativ.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

Potrivit Legii nr. 677 / 2001, orice persoana vizata in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal are urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare – art.12
 • dreptul de acces la date – art.13
 • dreptul de interventie asupra datelor – art.14
 • dreptul de opozitie – art.15
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17
 • dreptul de a se adresa justitiei – art.18
1) Dreptul la informare – art.12 din Legea nr. 677/2001

Informarea persoanei vizate este reglementata prin art.12 din Legea nr. 677/2001. Astfel, in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.
2) Dreptul de acces la date – art.13 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a inainta plangere catre A.N.S.P.D.C.P., precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

3) Dreptul de interventie asupra datelor – art.14 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

4) Dreptul de opozitie – art.15 din Legea nr. 677/2001

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.
6) Dreptul de a se adresa justitiei – art.18 din Legea nr. 677/2001

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677 / 2001, care le-au fost incalcate.

Alte prevederi legislative ale Legii nr. 677 / 2001

 • Confidentialitatea și securitatea prelucrarilor
 • Supravegherea și controlul prelucrarilor de date cu caracter personal
  • Autoritatea de supraveghere
  • Notificarea catre autoritatea de supraveghere
  • Controlul prealabil
  • Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
  • Plangeri adresate autoritatii de supraveghere
  • Contestarea deciziilor autoritatii de supraveghere
  • Exercitarea atributiilor de investigare
  • Norme de conduita
 • Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal
  • Conditiile transferului in strainatate al datelor cu caracter personal
  • Situatii in care transferul este intotdeauna permis
 • Contraventii și sanctiuni
  • Omisiunea de a notifica și notificarea cu rea-credinta
  • Prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal
  • Neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea și aplicarea masurilor de securitate
  • Refuzul de a furniza informatii
  • Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor

Situatia inscrierii la Biroul de Credit S.A.

Biroul de Credit S.A. colecteaza si inregistreaza informatii de natura pozitiva si negativa referitoare la persoanele fizice care au contractat credite (inclusiv intarzieri la plata ratelor scadente mai mari de 30 de zile calendaristice), la fraudulenti si declaratii cu inadvertente.

In conformitate cu dreptul de acces la date cu caracter personal prevazut in Legea nr. 677 / 2001, persoanele fizice care doresc sa cunoasca datele cu care sunt inscrise la Biroul de Credit, pot solicita acestuia eliberarea Situatiei inscrierii.

Pentru eliberarea situatiei proprii – Situatia inscrierii la Biroul de Credit trebuie sa adresati in scris catre Biroul de Credit o cerere care sa contina datele dvs. de identificare (nume, adresa, cod numeric personal), sa fie datata si semnata olograf (scanata daca se trimite prin e-mail).

Credit Box te scoate din Biroul de Credit, te ajuta cu refinantarea creditului si iti ofera asistenta in caz de propriri sau executari silite. Vrei sa afli mai multe despre cat de eligibil esti pentru obtinerea unui credit? Completeaza chestionarul de pe site sau contacteaza unul din consilieri nostri si vom fi bucurosi sa te ajutam cu toate informatiile de care ai nevoie.

Dacă ți-a plăcut spune-le și prietenilor tăi
Articole recente