Politica de confidențialitate

DSA MDC CONSULTING GAL SRL prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când utilizează pagina https.credit-box.ro sau Serviciile Societății.
ÎNAINTE DE A UTILIZA – Pagina credit-box.ro – SAU SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VA SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. RESPONSABILUL CU PRELUCRAREA DATELOR

DSA MDC CONSULTING GAL SRL este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Paginii https.credit-box.ro.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protecția Datelor: Paula Raluca Ilie
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Clădire Magnus, Et. 2, Galați

2. CATEGORII DE DATE PRELUCRARE

2.1 DATE PE CARE LE FURNIZAȚI ÎN MOD DIRECT
Atunci când vă creați un cont de Utilizator, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, adresa fizică, adresa de e-mail/ nr. telefon mobil, denumirea societății în numele căreia acționați (în cazul Utilizatorilor persoane juridice).

Puteți să includeți o serie de informații în profilul dvs. de Utilizator. De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs., cum ar fi: că urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau chat, sau când comunicați prin intermediul Platformei Imobilaire.ro cu alți Utilizatori, informațiile privind anunțurile salvate de dvs.

2.2 DATE COLECTATE SAU GENERATE DE DSA MDC CONSULTING GAL SRL CĂ URMARE A INTERACȚIUNII DVS. CU PAGINA https://credit-box.ro/
Înregistrăm în jurnal informații cu privire la modul în care utilizați Pagina https://credit-box.ro/, cum ar fi când și/ sau cum vizitați sau utilizați Serviciile oferite de Societate, inclusiv modul în care utilizați Pagina https://credit-box.ro/ (e.g. dacă ați accesat Pagina https://credit-box.ro/, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat).

Sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosită Pagina https://credit-box.ro/ și cum putem să ne îmbunătățim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați Pagina https://credit-box.ro/, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit și timpul petrecut în Site.

2.3 DATE OBȚINUTE DE LA TERȚI
Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. SCOPURILE DE PRELUCRARE A DATELOR

3.1 FOLOSIREA SERVICIILOR DE CĂTRE UTILIZATORI
Pentru a beneficia de facilitățile oferite de Pagina https://credit-box.ro/, trebuie să completați datele dumneavoastră în câmpurile destinate acestora din formularul nostru: Aveți o întrebare? Aveți mai multe întrebări?. Completarea acestui formular și acceptarea prezentului document, cât și a scopului de prelucrare a datelor prin bifarea căsuțelor alăturate formularului, permit DSA MDC CONSULTING GAL SRL să vă contacteze pentru a vă putea oferi toate informațiile de care aveți nevoie și pentru a va prezența ofertele noastre.

În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților Utilizatorilor (persoane juridice) avem un interes legitim să ne desfășurăm în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții noștri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (i.e. reprezentanții Utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciate întrucât din perspectiva clientului persoană juridică, prelucrarea este necesară în contextul desfășurării relațiilor de muncă / colaborare pe care aceștia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate / asociate contului de Utilizator (persoană juridică).

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

3.2 GESTIONAREA RELAȚIILOR CU UTILIZATORII ȘI SUPORTUL ACESTORA
Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu Utilizatorii Paginii https://credit-box.ro/, (ex: atunci când primim întrebări sau solicitări privind funcțiile Paginii https://credit-box.ro/ sau disfuncționalități ale acesteia.

De asemenea, parte a serviciilor de suport și gestionare a relațiilor cu Utilizatorii, putem fi contactați și putem contacta Utilizatorii și prin telefon.
Putem înregistra convorbirile telefonice cu Utilizatorii întrucât aceasta ne ajută să gestionăm activitatea în mod corespunzător, înregistrările putând fi folosite pentru a verifică modul în care au fost soluționate cererile Utilizatorilor sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestionare a activității noastre în relația cu Utilizatorii. Înregistrarea se va face doar dacă vom avea consimțămantul interlocutorului.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru înregistrarea convorbirii art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ și art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim (dacă înregistrările sunt ulterior necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri)

3.3 FURNIZAREA DE COMUNICĂRI PRIVIND SERVICIILE
Utilizatorii pot primi diverse comunicări de la Noi care țin de furnizarea Serviciilor. Considerăm că interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate întrucât comunicările sunt legate strâns de furnizarea Serviciilor solicitate.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

3.4 ANALIZA INTERACȚIUNII DVS. CU SOCIETATEA ÎN VEDEREA FURNIZĂRII UNOR OFERTE PERSONALIZATE
Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. coroborate cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizam activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

3.5 ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE
Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:
• plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidente contabile;
• arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

3.6 APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ÎN JUSTIȚIE
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în față unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

4. TRANSFERUL DE DATE ȘI ACCESUL TERȚILOR LA DATE

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către:

• entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale;
• dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental sau dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul solicită ștergerea acestora sau dacă Utilizatorul nu încheie cu subscrisă un contract de colaborare.

Anumite date ale Utilizatorilor (presoane juridice sau persoane fizice care accesează serviciile cu plata) pot fi păstrate pe întreagă perioada prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar-contabile.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (UTILIZATORULUI)

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

• Dreptul de acces conform căruia puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
• Dreptul de intervenție asupra datelor conform căruia puteți ne solicități modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
• Dreptul la ștergerea datelor (Dreptul de a fi uitat) conform căruia puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
– v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
– datele sunt prelucrate contrar legii;
– datele trebuie șterse conform legislației relevante.
• Dreptul la retragerea consimțământului și dreptul de opoziție conform cărora puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

• Dreptul la portabilitatea datelor conform căruia, în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
conform căruia aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1 pct. 1 – Responsabilul cu protecția datelor.