Condiții de eligibilitate și venituri acceptate

cine-e-eligibil
Condiții de eligibilitate
 • Persoane fizice cetățeni români;
 • Vârstă cuprinsă între 18 – 70 ani;
 • 6 luni vechime la actualul angajator și 12 luni vechime totală în muncă;
 • Perioada pe care este încheiat contractul de muncă trebuie să fie nedeterminată sau cel puțin egală perioadei creditării;
 • Venit minim 600 lei
 • Șanse de aprobare chiar și cu istoric negativ în Biroul de Credit!
Venituri acceptate

1. În cazul creditelor ipotecare :

Salarii (inclusiv prime, bonusuri și alte venituri asimilate salariilor)

 • Acordul de verificare a veniturilor la ANAF – cu excepția angajaților MAI, MApN, ale căror venituri nu se verifică la ANAF, pentru care se solicită Adeverință de venit;
 • Adeverință de venit;

Venituri din activități independente

 • Documentele doveditoare a calității de persoană fizică autorizată;
 • Declarația de Venit Global, sau Declarația Specială, sau Dispoziția de impunere definitivă pentru anii fiscali anteriori (doar unul din aceste documente);
 • Registrul de încasări și plăți (doar în cazul anumitor bănci).

Venituri din dividende

 • Bilanțul și Contul de Profit și Pierderi, așa cum sunt înregistrate la Administrația Financiară (cu ștampila de înregistrare) și Balanța aferentă;
 • Ultima Balanță;
 • Deciziile Asociaților / Acționarilor companiei de a distribui profitul;
 • Documentele de identificare a companiei.

Pensii

 • Decizia de pensionare
 • Ultimul talon de pensie

Chirii

 • Contractul de proprietate pentru imobilul închiriat;
 • Contractul de închiriere;
 • Decizia/declarația de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinței bunurilor.

Drepturi de autor

 • Contract de cesiune a drepturilor de autor;
 • Adeverință doveditoare a veniturilor;
 • Declarație de impunere pentru plăți anticipate cu titlul de impozit privind veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Contracte de management

 • Documente doveditoare – contractul de management și extras de cont

Salarii obținute în străinătate

 • Permis de ședere în țara respectivă, valabil;
 • Permis de muncă, valabil;
 • Copie contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată (cu condiția ca acesta să acopere cel puțin durata creditului, sau să fi fost reînnoit cel puțin o dată);
 • Extrase de cont sau fluturași de venit eliberați de către angajator, din care să reiasă veniturile nete încasate pe ultimele 12 luni;
 • Se poate prezenta orice document care să probeze certitudinea, autenticitatea și valabilitatea veniturilor realizate.

Venituri obținute de navigatori

 • Copie după Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atestă calificarea
 • Copie după Contractul curent pentru îmbarcare sau precontract – dacă este disponibil
 • Adeverință / foaie matricolă emisă de Autoritatea Navală Română;
 • Documente doveditoare ale venitului – Contracte,
 • Adeverință de salariu, etc. – se solicită de la caz la caz.

Bonuri de masă

2. În cazul creditelor de nevoi personale :

Salarii (inclusiv prime, bonusuri și alte venituri asimilate salariilor)

 • Acordul de verificare a veniturilor la ANAF – cu excepția angajaților MAI, MApN, ale căror venituri nu se verifică la ANAF pentru care se solicită Adeverință de venit;
 • Adeverință de venit;

Venituri din activități independente

 • Documentele doveditoare a calității de persoană fizică autorizată;
 • Declarația de Venit Global, sau Declarația Specială, sau Dispoziția de impunere definitivă pentru anii fiscali anteriori (doar unul din aceste documente);
 • Registrul de încasări și plăți (doar în cazul anumitor bănci).

Venituri din dividende

 • Bilanțul și Contul de Profit și Pierderi, așa cum sunt înregistrate la Administrația Financiară (cu ștampila de înregistrare) și Balanța aferentă;
 • Ultima Balanță;
 • Deciziile Asociaților / Acționarilor companiei de a distribui profitul;
 • Documentele de identificare a companiei.

Pensii

 • Decizia de pensionare
 • Ultimul talon de pensie

Chirii

 • Contractul de proprietate pentru imobilul închiriat;
 • Contractul de închiriere;
 • Decizia/declarația de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinței bunurilor.

Drepturi de autor

 • Contract de cesiune a drepturilor de autor;
 • Adeverință doveditoare a veniturilor;
 • Declarație de impunere pentru plăți anticipate cu titlul de impozit privind veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Contracte de management

 • Documente doveditoare – contractul de management și extras de cont

Salarii obținute în străinătate

 • Permis de ședere în țara respectivă, valabil;
 • Permis de muncă, valabil;
 • Copie contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată sau determinată (cu condiția ca acesta să acopere cel puțin durata creditului, sau să fi fost reînnoit cel puțin o dată);
 • Extrase de cont sau fluturași de venit eliberați de către angajator, din care să reiasă veniturile nete încasate pe ultimele 12 luni;
 • Se poate prezenta orice document care să probeze certitudinea, autenticitatea și valabilitatea veniturilor realizate.

Venituri obținute de navigatori

 • Copie după Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atestă calificarea
 • Copie după Contractul curent pentru îmbarcare sau precontract – dacă este disponibil
 • Adeverință / foaie matricolă emisă de Autoritatea Navală Română;
 • Documente doveditoare ale venitului – Contracte,
 • Adeverință de salariu, etc. – se solicită de la caz la caz.

Bonuri de masă

Exemplu credit de nevoi personale

20.000 lei / perioadă rambursare 5 ani / rate lunare

banca-transilvaniat_logo-300

DAE = 8,16%
Rata = 404.4 lei (variabilă)

otp-bank-logo-300

DAE = 9.08%
Rata = 410.4 lei (fixă)

idea-bank-logo-300

DAE = 9.11%
Rata = 404.5 lei

ing_bank_logo-300

DAE = 9.57%
Rata = 412.7 lei (fixă)

first-bank-logo-300

DAE = 11.42%
Rata = 433.6 lei (variabilă)

patria-bank-logo-300

DAE = 11.93%
Rata = 438.1 lei (variabilă)

logo-cetelem-300

DAE = 8.89%
Rata = 470.55 lei

logo-tbi-credit-300

DAE = 41.57%
Rata = 713.26 lei (fixă)